Van een duurzame ontwikkeling wordt verwacht dat zij een constructieve bijdrage levert tot de samenleving, en dat ze dit ook voor komende generaties zal kunnen blijven doen, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van mensen en hun omgeving. De zorg voor duurzame ontwikkeling daagt onderwijs, vorming en educatie uit om vertrouwdheid te creëren met de interactieve ontwikkeling van techniek en de uitdaging voor duurzame ontwikkeling.
Publicatiedatum
December 2018
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Onderwijs - algemeen , Duurzame ontwikkeling