Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dwarsstromingen Platen van Ossenisse. Deelrapport 1. Bepalen kans op voorkomen van hydrodynamische condities en bijbehorende dwarsstroming

Dwarsstromingen Platen van Ossenisse. Deelrapport 1. Bepalen kans op voorkomen van hydrodynamische condities en bijbehorende dwarsstroming

Ter hoogte van de Platen van Ossenisse treden bij sterke springtijen rond het moment van hoogwater dwarsstromingen op, die een potentieel risico kunnen vormen voor de scheepvaart. Door Rijkswaterstaat worden er daarom jaarlijks voorwaarschuwingen gepubliceerd, waarin de momenten van “matige” en “sterke” dwarsstroming worden weergegeven. De dwarsstromingen kennen echter een gradueel verloop, vandaar dat binnen voorliggend rapport de kans op voorkomen van een bepaalde dwarsstroming ter hoogte van de oostrand van de Platen van Ossenisse is berekend. Aan de hand van de waterstandsparameters “verval tussen Terneuzen en Hansweert” en “stijgsnelheid te Hansweert” werd de sterkte van de dwarsstroming afgeleid voor elke getij over de periode 2010-2021, en werd met behulp van een lineaire correlatie tussen deze waterstandsparameters en de sterkte van de dwarsstroming vervolgens de kans op voorkomen van een bepaalde dwarsstroming bepaald. Tevens wordt in dit rapport een vergelijking gemaakt tussen de waterstandsparameters berekend uit de astronomisch voorspelde waterstanden en de gemeten waterstanden voor de jaren 2020 en 2021. Tenslotte wordt voor het eerste kwartaal van 2022 een vergelijking gemaakt tussen de astronomisch voorspelde momenten van dwarsstroming, de door middel van de operationele modellen voorspelde momenten van dwarsstroming en de uit de waterstandsmetingen afgeleide dwarsstromingen.
Publicatiedatum
Februari 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
Y. Plancke, J. Stark
Reeks
WL Rapporten 22_036_1