Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ecologisch inrichtingsadvies Ontpolderingen Groot Schoor Bornem en Stort van Hingene

Ecologisch inrichtingsadvies Ontpolderingen Groot Schoor Bornem en Stort van Hingene

Onderzoeksrapport
september 2014
Instituut Natuur- en Bosonderzoek - INBO
Het rapport beschrijft het ecologisch inrichtingsadvies van twee ontpolderingen: Groot Schoor van Bornem en het Stort van Hingene. Beide gebieden zijn gepland als ontpolderingen in het kader van het Geactualiseerde Sigmaplan. Dit plan voorziet in bijkomende estuariene natuur om een goed functionerend systeem te realiseren dat streeft naar een goede staat van instandhouding. Om een kwaliteitsvolle uitgangssituatie te realiseren voor beide ontpolderingen bevat dit rapport concrete richtlijnen.
Publicatiedatum
September 2014
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Gunther Van Ryckegem, Alexander Van Braeckel, Wim Mertens, Bart Vandevoorde, Erika Van den Bergh
Reeks
INBO.R.2014.1313072