Het rapport beschrijft het ecologisch inrichtingsadvies van twee ontpolderingen: Groot Schoor van Bornem en het Stort van Hingene. Beide gebieden zijn gepland als ontpolderingen in het kader van het Geactualiseerde Sigmaplan. Dit plan voorziet in bijkomende estuariene natuur om een goed functionerend systeem te realiseren dat streeft naar een goede staat van instandhouding. Om een kwaliteitsvolle uitgangssituatie te realiseren voor beide ontpolderingen bevat dit rapport concrete richtlijnen.
Publicatiedatum September 2014
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Natuur en bos
Auteur(s) Gunther Van Ryckegem, Alexander Van Braeckel, Wim Mertens, Bart Vandevoorde, Erika Van den Bergh
Reeks INBO.R.2014.1313072