Om het Kanaal Charleroi‐Brussel, het Kanaal Brussel‐Schelde en het Kanaal Leuven‐Dijle ecologisch te verrijken werden op verschillende locaties natuurvriendelijke oevers ingericht. Door de constructie van een vooroever worden golven en stromingen van de scheepvaartactiviteiten opgevangen. Als gevolg kan in de plasberm, de ruimte tussen de vooroever en de eigenlijke kanaaloever, een leefgebied voor watergebonden biota ontstaan. De studie beschrijft de vegetatie in de plasbermen en evalueert de geschiktheid van verschillende oevertypes als paai‐ en opgroeihabitat voor vispopulaties.