Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een beschrijving van de doelgroep van de Lokale Partnerschappen. Een illustratie met Persona’s en Customer Journeys op basis van de ESF-oproep Outreach & Activering

Een beschrijving van de doelgroep van de Lokale Partnerschappen. Een illustratie met Persona’s en Customer Journeys op basis van de ESF-oproep Outreach & Activering

Rapport
juni 2023
Departement Werk en Sociale Economie
Een belangrijke strategische uitdaging binnen het nieuwe ESF+ programma is de operationalisering van de prioriteit inzake sociale inclusie via de lokale partnerschappen voor kwetsbare groepen. Een centrale vraag hierbij is wat begrepen wordt met “kwetsbaar”. Voor welke werkzoekende of niet-beroepsactieve persoon is het zinvol om dergelijke lokale partnerschappen te organiseren? Om de partnerschappen hierbij te ondersteunen en om een duidelijk én concreet beeld te krijgen van de (diversiteit in de) beoogde doelgroep werd beslist om een aantal persona’s en customer journeys op te stellen op basis van de ervaringen in de oproep Outreach & Activering, die zich op dezelfde doelgroep richt. Met deze werd getracht om inzicht te bieden in de noden, ervaringen, doelen en het gedrag van de doelgroep. In dit rapport wordt het resultaat van deze oefening weergegeven.
Publicatiedatum
Juni 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Toegang tot de arbeidsmarkt
Auteur(s)
Benjamin Schalembier