Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een kritische blik op het wijzigingsbesluit tewerkstelling buitenlandse werknemers. Advies Adviescommissie Economische Migratie

Een kritische blik op het wijzigingsbesluit tewerkstelling buitenlandse werknemers. Advies Adviescommissie Economische Migratie

Advies van de Adviescommissie Economische Migratie over het voorontwerp besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.
Publicatiedatum
September 2023
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Toegang tot de arbeidsmarkt
Doelgroep
Ruim publiek