In september 2015 wordt in een transversale beleidsnota de langetermijnstrategie 2050 van de Vlaamse Regering gepubliceerd. Het advies van de SALV bevat een langetermijnvisie op de visserij in Vlaanderen.
Publicatiedatum
Juli 2015
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Landbouw- en visserijbeleid