Na het ontzoden van een bouwperceel in de Romeins Kassei 71 te Tongeren merkte de stadsarcheoloog (Dirk Pauwels) enkele sporen op van een veldoven en kuilen op. Hij bracht het agentschap Onroerend Erfgoed op 5 augustus op de hoogte via de toevalsvondst applicatie. Marleen Martens en Alain Vanderhoeven voerden een terreinevaluatie uit op 9 augustus 2021. Na de nodige afspraken met de eigenaar besloot het agentschap Onroerend Erfgoed een opgraving uit te voeren vanaf 12/08/2021. Het vlak zou verder ontdaan worden van de bouwvoor en indien nodig zou een tweede vlak worden aangelegd. Het voorziene veldwerk werd volledig afgerond en het terrein werd vrijgegeven. Het perceel ligt aan de rand van het zuidwest grafveld van Tongeren uit de Romeinse tijd. In de onmiddellijke buurt zijn in het verleden meerdere opgravingen uitgevoerd die talrijke Romeinse graven opleverden. Het onderzoeksgebied ligt aan de zuidwestzijde van de historische stadskern van Tongeren. Het eerste vlak bevond zich op een hoogte van ca. 101 TAW. De uitgewerkte resultaten van dit archeologisch onderzoek, de verdere verwerking van de onderzoeksgegevens en vondsten, en de interpretatie van de site binnen de ruimere historische context vormen het onderwerp van dit eindverslag.
Publicatiedatum
Januari 2023
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Archeologie
Auteur(s)
Marleen Martens, Geert Vynckier, Alain Vanderhoeven, An Lentacker, Johan Van Laecke
Reeks
Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 251