Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) analyseerde voor de tweede keer de kwaliteit van de gemeentelijke meerjarenplannen 2020-2025 en toetste die aan 22 indicatoren.
Publicatiedatum
Juni 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Lokale besturen , Overheidsfinanciën