Culturele organisaties zullen binnen tien jaar omgevormd zijn tot radicaal digitale organisaties die digitale technologieën inzetten om hun interne processen efficiënter te maken en big data gebruiken als vorm van business intelligence om hun marketing en beleidsontwikkeling te verbeteren. De visienota doet voorstellen om de digitale referentiearchitectuur te operationaliseren. Dit is een basisvereiste voor het culturele digitale ecosysteem: ze schetst de technische en functionele specificaties waaraan infrastructuur moet voldoen om systemen beter op elkaar af te stemmen. De digitale netwerkinfrastructuur, met als belangrijke componenten de trusted digital repository en datahub, moet conform deze architectuur vorm krijgen.

Publicatiedatum Juni 2018
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Beleid en regelgeving