Advies van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed van de SARC over de visienota 'een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk'.
Publicatiedatum
Maart 2018
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Kunsten , Cultureel erfgoed , Beleid en regelgeving cultuur, jeugd, sport, media en toerisme