Het onderzoeksrapport past in de opdracht van het agentschap Onroerend Erfgoed om erfgoed te waarderen. Door uit te leggen wat we interessant of belangrijk vinden aan een landschap, een archeologische site of bouwkundig erfgoed ontwikkelen we een taal die het gesprek over wat erfgoed is, helpt objectiveren. In een mondige samenleving motiveert een overheidsinstelling vanzelfsprekend in alle transparantie haar beslissingen. In dat plaatje past de erfgoedwaardering. Ze vormt de basis voor de samenstelling van de erfgoedinventaris, van het pakket beschermd erfgoed. De auteur werkt in dit onderzoeksrapport de erfgoedwaardering uit voor één specifiek thema: de fortengordels van de vesting Antwerpen, die tussen 1850 en 1947 een bepalende rol in de defensie van ons land heeft gespeeld.
Publicatiedatum
November 2021
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Monumenten- en landschapszorg
Auteur(s)
Hilde Verboven
Reeks
Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 207