De onderwijsinspecteurs onderzochten en evalueerden hoe onthaal- en vervolgscholen samenwerken en de middelen voor vervolgschoolcoaching inzetten om de expertise-overdracht en -opbouw met betrekking tot de ex-onthaalleerlingen bij de leraren in het vervolgonderwijs te versterken. Ze rapporteren over dit evaluatieonderzoek aan de hand van zeven gevalstudies: verdiepende beschrijvingen van de samenwerking tussen acht vervolgscholen en zeven onthaalscholen.
Publicatiedatum
Januari 2020
Publicatietype
Rapport
Thema's
Gelijke kansen in het onderwijs , Onderwijs - algemeen , Onderwijsinspectie

Gerelateerde publicaties