Het kaderdecreet inzake de integrale jeugdhulp beschouwt participatie als één van de werkingprincipes van de integrale jeugdhulp. Hetzelfde decreet bepaalt de minimale samenstelling van respectievelijk de adviesraad en de Regionale Stuurgroep en voorziet in een vertegenwoordiging van minderjarigen en ouders in deze twee organen (art. 36 en art. 46). Een reflectie-instrument ter ondersteuning van de structurele participatie van minderjarigen en ouders in de integrale jeugdhulp, werd in 2004 binnen de context van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie ontwikkeld. In 2008 en 2009 wordt een evaluatie gemaakt van de (organisatie van de) structurele participatie van minderjarigen en ouders in en aan de integrale jeugdhulp. Het tweede deel van het KC-rapport bevat een evaluatie van de structurele cliëntparticipatie. De evaluatie gebeurde via evaluatiegesprekken met de regionale stafmedewerkers ‘participatie’, cliëntvertegenwoordigers in de regionale stuurgroepen en cliëntvertegenwoordigers in de participatieorganen.
Publicatiedatum September 2009
Publicatietype Rapport
Thema's Kinderen en jongeren , Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid
Auteur(s) Valérie Carrette
Reeks KC-rapport