Gedaan met laden. U bevindt zich op: Evaluatie van het Vlaamse doelgroepenbeleid

Evaluatie van het Vlaamse doelgroepenbeleid

Onderzoeksrapport
september 2020
Departement Werk en Sociale Economie
Het HIVA onderzocht in het kader van een VIONA-studie de effectiviteit van het Vlaamse doelgroepenbeleid tussen half 2016 en eind 2018. Het betreft met name de periode na de overdracht van de bevoegdheden met de zesde staatshervorming en vóór de wijzigingen die in 2019 en 2020 van kracht werden. Het geëvalueerde doelgroepenbeleid koos voor vereenvoudiging en focuste op jongeren (laaggeschoold en middengeschoold), oudere werknemers (55+) en personen met een arbeidshandicap. De VIONA-studie gaat de effectiviteit na van dit beleid voor deze doelgroepen. Voor werkzoekende 45-plussers van langer dan zes maanden werkloos, werd de loonkostondersteuning bij de hervorming geschrapt en ook voor deze doelgroep ging de studie het effect na op de uitstroom naar werk. U leest de conclusies en de hele studie in de samenvatting en het volledige onderzoeksrapport.
Publicatiedatum
September 2020
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Toegang tot de arbeidsmarkt
Auteur(s)
HIVA , Ludo Struyven, Sofie Cabus, Bart Cockx, Sam Desiere, Tim Goesaert
Reeks
WSE-onderzoeksrapporten