Gedaan met laden. U bevindt zich op: Fusie departementen EWI-WSE. Advies SERV

Fusie departementen EWI-WSE. Advies SERV

Beleidsadvies
mei 2024
SERV - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Advies over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over het departement Werk, Economie, Wetenschap, Innovatie en Sociale Economie.
Publicatiedatum
Mei 2024
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving