Gedaan met laden. U bevindt zich op: GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen. Advies MORA

GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen. Advies MORA

Beleidsadvies
september 2022
MORA - Mobiliteitsraad van Vlaanderen
De regels voor GAS-boetes bij lichte snelheidsovertredingen schieten tekort, aldus de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA). De MORA toont in het advies aan dat GAS 5 straffeloosheid creëert, onbillijk is en een toekomstgericht verkeersveiligheidsbeleid in Vlaanderen verhindert. De MORA adviseert het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering daarom het Crossborder systeem met doorstortscenario als alternatief te overwegen. Crossborder is een digitaliseringsproject dat zorgt voor administratieve vereenvoudiging voor zowel politie, justitie en de burger. Crossborder centraliseert en digitaliseert het beheer en de verwerking van boetes end-to-end. Het Crossbordersysteem voorziet ook een doorstortscenario voor boete-inkomsten.
Publicatiedatum
September 2022
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Verkeersveiligheid