Het eindrapport van de Commissie Onderwijs en Cultuur beschrijft de context waarin de Commissie haar werkzaamheden verrichtte, hoe ze was samengesteld en welke grenzen zij zichzelf oplegde. Verder bestaat de publicatie uit een gedetailleerde uiteenzetting van de aanbevelingen, doelstellingen en acties van de Commissie. De Commissie presenteert in dit rapport een referentielijn cultuureducatie en suggereert hoe de verschillende actoren de theorie en de intentieverklaringen met betrekking tot cultuur- en kunsteducatie moeten omzetten in de praktijk. Doorheen het rapport komen een aantal markante stemmen aan bod die vanuit hun expertise en ervaring vertellen over de waarde en het belang van cultuur- en kunsteducatie.
Publicatiedatum
Oktober 2008
Publicatietype
Rapport
Thema's
Volwassenenonderwijs , Secundair onderwijs , Muzische vorming , Hoger onderwijs , Eindtermen en ontwikkelingsdoelen , Deeltijds kunstonderwijs , Cultuureducatie , Basisonderwijs , Kunsten