Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gender in de Blender : educatief pakket over genderdiversiteit en transgender

Gender in de Blender : educatief pakket over genderdiversiteit en transgender

Deze educatieve map wil jongeren informeren en sensibiliseren over 'genderdiversiteit' en 'transgender'. In een samenleving die de individuele autonomie stimuleert zijn de thema's van diversiteit en de identiteitsontwikkeling van de jongere zeer belangrijk.Centraal in deze map staat het Gender in de Blender-project dat jongeren wil leren om genuanceerd te denken over zichzelf en anderen en wil aansporen tot een bewuster omgaan met gender en diversiteit.
Publicatiedatum
Januari 2009
Publicatietype
Map
Thema's
Secundair onderwijs , Leerlingen, studenten en ouders , Eindtermen en ontwikkelingsdoelen , Cultuureducatie , Onderwijs en vorming