Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gendergerelateerd geweld in België. Kerncijfers van de Europese enquête over geweld tegen vrouwen en andere vormen van interpersoonlijk geweld (EU-GBV, 2021-2022)

Gendergerelateerd geweld in België. Kerncijfers van de Europese enquête over geweld tegen vrouwen en andere vormen van interpersoonlijk geweld (EU-GBV, 2021-2022)

Rapport
april 2024
Statistiek Vlaanderen
Gezamenlijk rapport van het Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS), het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) en Statistiek Vlaanderen over de Belgische resultaten van de Europese enquête over geweld tegen vrouwen en andere vormen van interpersoonlijk geweld (EU-GBV-survey). De enquête werd uitgevoerd tussen juli 2021 en augustus 2022 bij een representatieve steekproef van de Belgische bevolking tussen 18 en 74 jaar (5.800 personen). De resultaten benadrukken de zeer verschillende situaties voor mannen en vrouwen. Van meet af aan werd in België de mogelijkheid voorzien om ook op gewestelijk niveau te rapporteren over het slachtofferschap van vrouwen. De eerste analyses wijzen op grote verschillen tussen de 3 gewesten.
Publicatiedatum
April 2024
Publicatietype
Rapport
Thema's
Justitie en handhaving