Het onderzoek resulteerde in een gedetailleerde petrografische, bouwfysische en bouwmechanische beschrijving van de Diestiaan ijzerzandsteen op basis van materiaal uit 5 typelocaties in het Hageland. Op het vlak van de inzetbaarheid van de ijzerzandsteen in de restauratie van historische gebouwen kan worden besloten dat op de 5 typelocaties steeds materiaal kan worden gevonden dat bruikbaar is. De hoeveelheid aan materiaal, net als de inzetbaarheid ervan voor bepaalde toepassingen, varieert per site.
Publicatiedatum
September 2013
Publicatietype
Rapport
Auteur(s)
Tanaquil Berto, Hilde De Clercq, Laurent Fontaine, Roald Hayen, Ingrid Nijs