Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gezondheidsdoelstelling milieugezondheidszorg. Advies Vlaamse Raad WVG

Gezondheidsdoelstelling milieugezondheidszorg. Advies Vlaamse Raad WVG

Beleidsadvies
januari 2024
Vlaamse Raad Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - WVG
De Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (hierna: de raad) ontving op 21 december 2023 een adviesvraag over de gezondheidsdoelstelling de milieugezondheidszorg. Deze adviesvraag is binnen de raad behandeld door de kamer gezondheid, die een verlenging van de formele adviestermijn kreeg met 11 dagen. De kamer gezondheid keurde het voorliggend advies bij consensus goed op 29 januari 2024. Reeds in 2022 startte het Departement Zorg met de voorbereiding van de eerste Vlaamse gezondheidsdoelstelling de milieugezondheidszorg. Een uitgebreid voortraject resulteerde in december 2023 in een gezondheidsconferentie waar de volgende gezondheids-doelstelling werd bekendgemaakt. Tegen 2030 is er een gunstige tendens van de milieu-gerelateerde ziektelast van de Vlaming.
Publicatiedatum
Januari 2024
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Gezondheid - algemeen