De brochure is een gids bij het opstellen van een ondernemingsplan voor zowel startende als bestaande ondernemingen. De essentiële elementen van een ondernemingsplan worden kort toegelicht.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
November 2019
Publicatietype
Leidraad
Thema's
Ondernemen