Gedaan met laden. U bevindt zich op: Groenboek zesde staatshervorming

Groenboek zesde staatshervorming

Beleidsdocument
september 2013
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Het groenboek is opgevat als een reflectie- en consultatiedocument dat een analyse bevat van de bevoegdheidsoverdrachten naar aanleiding van de zesde staatshervorming, en de mogelijke beleidsopties die daaruit voortvloeien. Het bevat dus geen volledig uitgewerkte beleidsvoorstellen of standpunten. De publicatie is in meerdere delen bijgevoegd.
Publicatiedatum
September 2013
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving