Onderhavige brochure is een vierde, herwerkte versie waarin o.a. verwezen wordt naar Nederlands onderzoek i.v.m. de vroege introductie van zeugen in groep en de succesfactoren ervan en naar de enquête die door ILVO i.s.m. UGent en ADLO voor de vierde keer bij een representatieve groep zeugenhouders is gehouden en die o.a. polst naar de tevredenheid over systemen en de toegepast keuzecriteria. Een aantal uitspraken in deze brochure zijn gebaseerd op persoonlijke observaties op een aantal bedrijven of meningen van een aantal zeugenhouders.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum Maart 2011
Publicatietype Brochure
Thema's Dieren
Auteur(s) Suzy Van Gansbeke, Tom Van den Bogaert, Norbert Vettenburg
Doelgroep Landbouwers