De handel in groenten en fruit is een zeer internationale handel. De Europese markt is geen geïsoleerde markt en moet rekening houden met producten afkomstig uit derde landen van buiten de Europese Unie. Anderzijds vinden heel wat Vlaamse tuinbouwproducten ook een afzet buiten de EU. De publicatie brengt de bescherming aan de buitengrenzen van de EU in kaart. Hierbij zijn de volgende maatregelen belangrijk: handelsnormen, douanerechten, minimum invoerprijzen, vrijwaringsclausules, tariefcontingenten, sanitaire en fytosanitaire maatregelen.
Publicatiedatum
September 2013
Publicatietype
Brochure
Thema's
Landbouw- en visserijbeleid
Reeks
Technische brochure