Het handhavingsrapport Ruimtelijke Ordening geeft aan de hand van cijfermatige gegevens een concreet beeld van het handhavingsbeleid Ruimtelijke Ordening in het Vlaamse Gewest tijdens een kalenderjaar.
Publicatiedatum November 2020
Publicatietype Jaarverslag
Thema's Ruimtelijk beleid

Vorige edities