Het rapport geeft aan de hand van cijfermatige gegevens een concreet beeld van het handhavingsbeleid op het vlak van de ruimtelijke ordening in het Vlaamse Gewest.
Publicatiedatum April 2020
Publicatietype Jaarverslag
Thema's Beleid En Regelgeving Ruimtelijke Ordening

Vorige edities