Het rapport schetst het verleden van de Demer in Diest, de redenen om de rivier rond de stad te leiden, de redenen waarom de Vlaamse Milieumaatschappij de waterloop in het centrum van Diest heeft heropend, de gebruikte werkwijze en de baten voor de stad en de omgeving.
Publicatiedatum September 2016
Publicatietype Rapport
Thema's Water