Het algemeen opper­vlakte­delf­stof­fen­plan vormt, voor wat betreft de oppervlaktedelfstoffen, het beleidsdocument van de Vlaamse Regering op het niveau van Vlaanderen dat naast een beschrijvend gedeelte ook de maatregelen en acties bevat om de doelstellingen van het Oppervlaktedelfstoffendecreet te realiseren. Concreet heeft het plan o.a. betrekking op de analyse van de behoefte aan oppervlakte­delfstoffen voor de huidige en de toekomstige generaties, de confrontatie van vraag en aanbod, het actieplan alternatieven en import- en exportramingen. De afweging van locatievoorstellen voor nieuwe ontginningsgebieden wordt evenwel behandeld in de bijzondere oppervlaktedelfstoffenplannen die per delfstofsoort worden opgesteld voor een bepaald samenhangend delfstoffengebied.
Publicatiedatum
Juli 2008
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Ondergrond en delfstoffen , Ondergrond en natuurlijke rijkdommen