Het rapport schetst een beeld van de economische rentabiliteit van een aantal tomatenbedrijven in de beginjaren waarin er met een warmtekrachtkoppeling (WKK) in eigen beheer wordt gewerkt. Het eerste deel gaat dieper in op het subsidiebeleid, de tomatenmarkt en de elektriciteitsmarkt. Het tweede en derde deel bevat een analyse van het bedrijfsinkomen van de tomatenteler voor de periode 2010-2011 op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN).

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
December 2013
Publicatietype
Rapport
Thema's
Landbouwbedrijven