Alternerend leren is de combinatie van leren op school en leren op een werkplek. Het rapport presenteert een procesevaluatie van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen. Concreet bevat het rapport een evaluatie van de overeenkomsten (types, het opleidingsplan en beëindiging), verbintenissen, rechten en plichten, de leervergoeding en erkenningen.
Publicatiedatum
December 2020
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Leren en werken , Arbeidsmarkt , Werken en leren
Auteur(s)
HIVA KU Leuven: Monica Wouters, HIVA KU Leuven: Sofie Cabus, HIVA KU Leuven: Goedroen Juchtmans