Het onroerenderfgoedbeleid ambieert, zoals in de beleidsnota Onroerend Erfgoed 2014-2019 beschreven, maximale zorg voor het onroerend erfgoed in Vlaanderen, in samenwerking en vertrouwen met de vele belanghebbenden. Het positioneert zich in een brede Europese en internationale context en focust op onroerend erfgoed als een bindende factor in een duurzame samenleving. Het agentschap Onroerend Erfgoed wil daarbij vooruitkijken. Ons onroerend erfgoed situeert zich immers binnen een dynamische samenleving en het wordt geconfronteerd met tal van kansen en uitdagingen die met veranderingsprocessen gepaard gaan. Het agentschap wenst in het langetermijnbeleid rekening te houden met en te anticiperen op die talrijke uitdagingen en kansen waarvoor de maatschappelijke evoluties de erfgoedsector stellen. De inbedding van de onroerenderfgoedzorg in de veranderende maatschappelijke noden en verwachtingen is immers cruciaal voor de toekomst van het onroerend erfgoed.
Publicatiedatum
Maart 2016
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Archeologie
Reeks
Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 42