Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het Pact van Vilvoorde in concrete cijfers. De opvolging van de 21 doelstellingen 2008

Het Pact van Vilvoorde in concrete cijfers. De opvolging van de 21 doelstellingen 2008

Brochure
november 2008
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Samen met de Vlaamse regering verklaarden de sociale partners en de natuur- en milieuverenigingen zich akkoord met 21 doelstellingen voor de 21e eeuw, die tegen 2010 verwezenlijkt moeten zijn. Deze doelstellingen vormen samen het Pact van Vilvoorde. Hoe zit het nu concreet met de doelstellingen van het Pact van Vilvoorde? Wat is de huidige situatie, wat zijn de streefdoelen en welke tussentijdse stappen moeten er worden genomen? Op deze vragen geeft de publicatie een antwoord. Per pactdoelstelling worden een aantal indicatoren beschreven die een goed beeld geven van de huidige stand van zaken. Deze indicatoren vormen een graadmeter voor het langetermijnbeleid van de Vlaamse regering.
Publicatiedatum
November 2008
Publicatietype
Brochure
Thema's
Overheid