Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het terugdringen van arbeidsmarkt-discriminatie in de Vlaamse sectoren. Academische visie en instrumenten

Het terugdringen van arbeidsmarkt-discriminatie in de Vlaamse sectoren. Academische visie en instrumenten

Rapport
december 2020
Departement Werk en Sociale Economie
Expertenrapport waarin een onafhankelijk en academisch monitoringsysteem voor de arbeidsmarkt wordt uitgewerkt. Dat systeem kan eventuele discriminatie binnen sectoren op de arbeidsmarkt in kaart brengen, sectoren bewust maken van welke discriminatie aanwezig is en hoe groot die discriminatie is. Met het rapport kunnen sectoren aan de slag om een monitoringsproces op te starten en concrete, nieuwe acties te formuleren om discriminatie een halt toe te roepen.
Publicatiedatum
December 2020
Publicatietype
Rapport
Thema's
Arbeidsmarkt , Gelijke kansen arbeidsmarkt
Auteur(s)
Stijn Baert, UGent, Miet Lamberts, HIVA, KU Leuven, Pieter-Paul Verhaeghe, VUB