Het Vlaamse echtscheidingscijfer is lager dan het Waalse, maar het Belgische behoort wereldwijd tot de top 5. Gescheiden zijn (en blijven) is nu ook bij 70-plussers een zichtbare realiteit geworden. Gescheiden zijn/blijven betekent nog steeds hoofdzakelijk alleenwonen. Alleenwonen is hoofdzakelijk een leefvorm van uit de echt gescheiden personen geworden.
Publicatiedatum September 2016
Publicatietype Studie
Thema's Gezin en samenleving
Reeks SVR-verkenningen 2016/4