In 2010 deed het Kenniscentrum Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een onderzoek waarbij het Vlaamse sociaal Huis werd vergeleken met inspirerende praktijken uit drie andere Europese landen (Nederland, Verenigd Koninkrijk en Denemarken). De resultaten van dit onderzoek leveren verschillende interessante inzichten op die werden neergeschreven in een eindrapport.
Publicatiedatum
Oktober 2011
Publicatietype
Rapport
Thema's
Gezondheidszorg , Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid
Auteur(s)
Véronique Vandezande, Joost Bronselaer
Reeks
KC-rapport