In 20219 kwam bij het agentschap Onroerend Erfgoed een melding binnen van een toevalsvondst in het westelijk deel van het Domein Rivierenhof te Antwerpen. Tijdens graafwerken voor een nieuwe wadi werden meerdere kuilen aangetroffen gevuld met talrijke dierenbeenderen, keramiek, glas en metaalslakken. De uitgewerkte terreinresultaten van het archeologische onderzoek, de verdere verwerking van de onderzoeksgegevens en vondsten, en de interpretatie van de site binnen een ruimere historische context vormen het onderwerp van dit eindverslag.
Publicatiedatum Juni 2021
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Archeologie
Auteur(s) Geert Vynckier , Anton Ervynck, An Lentacker, Joke Bungeneers, Koen De Groote, Brigitte Cooremans, Erwin Meylemans, Kristof Haneca
Reeks Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 186