Gedaan met laden. U bevindt zich op: Houtrook van huishoudelijke houtverwarming. Handvaten voor vrederechters ter beoordeling van bovenmatige hinder

Houtrook van huishoudelijke houtverwarming. Handvaten voor vrederechters ter beoordeling van bovenmatige hinder

Leidraad
oktober 2023
Departement Omgeving
De publicatie wil vrederechters in Vlaanderen informeren en sensibiliseren over de hinder en de mogelijke schadelijke gezondheidseffecten die houtrook met zich kan meebrengen, over de ingrepen die mogelijk zijn om de problematiek te verhelpen of tot een aanvaardbaar hinderniveau terug te brengen. Dit moet vrederechters in staat stellen om deze problematiek, wanneer zij ermee geconfronteerd worden, beter te objectiveren en oplossingsgericht te benaderen.
Publicatiedatum
Oktober 2023
Publicatietype
Leidraad
Thema's
Lucht en geluid , Milieu en gezondheid , Milieuhinder