De schapenhouderij in Vlaanderen mag dan al, vergeleken met de rundvee- en varkenssector, een kleine sector zijn met vooral veel hobby-kwekers en relatief weinig professionele schapenhouders, elke bewuste schapenhouder wenst dat zijn dieren in goede gezondheid verkeren en dat hun welzijn optimaal verzekerd is. Uit contacten met de schapenhouderij blijkt dat het probleem van myiasis - huidmadenziekte bij schapen de laatste jaren toeneemt. Myiasis veroorzaakt niet alleen directe economische schade maar ook vanuit het oogpunt van dierenwelzijn vraagt het onze aandacht.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.

Publicatiedatum April 2008
Publicatietype Brochure
Thema's Landbouw en visserij