Het jaar 2012 wordt een belangrijk scharnierpunt in de bedrijfsvoering voor de Vlaamse en Europese leghennenhouders. Van dan af zal het immers niet meer toegelaten zijn om nog langer leghennen in de klassieke batterijkooien te huisvesten ten gevolge van de Europese richtlijn. Naast de eisen op het vlak van dierenwelzijn worden aan de stallen en de stalinrichting nog tal van eisen gesteld. Zo bepalen de gebouwen voor een groot deel de productiviteit, het dierenwelzijn, de arbeidsomstandigheden, de impact op de omgeving en de rendabiliteit. De brochure geeft informatie over de wetgeving, de relaties tussen huisvesting en productiekenmerken, de voor- en nadelen die met sommige keuzes gepaard gaan, de consequenties van bepaalde beslissingen, enz.

Lees de publicatie

Publicatiedatum
Augustus 2009
Publicatietype
Brochure
Thema's
Landbouw- en visserijbeleid
Doelgroep
Ruim publiek
Opmerking

Deze publicatie kan niet naar het buitenland opgestuurd worden.