Op 1 juli 2010 werd het KB van 13 juni2010 (Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens) van kracht. Hierdoor werd de maximale bezettingsdichtheid van vleeskuikens begrensd in functie van een aantal eisen op vlak van stalinrichting en management. Op 8 juli 2011 werd het MB van 31 mei 2011 gepubliceerd waardoor de lijst van ammoniakemissie-arme stalsystemen werd uitgebreid met stalsystemen voor vleeskuikens. Hierdoor werd het verplicht nieuwe stallen voor vleeskuikens ammoniakemissie-arm uit te voeren. Tegelijk werd de mogelijkheid geschapen om VLIF-steun aan te vragen. De vleeskuikensector werd dus recentelijk met heel wat veranderingen geconfronteerd. De brochure bevat informatie over de wetgeving, relaties tussen huisvesting en productiekenmerken, voor- en nadelen die met sommige keuzes gepaard gaan, consequenties van bepaalde beslissingen, enz.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum Maart 2012
Publicatietype Brochure
Thema's Duurzame landbouw , Dieren
Doelgroep Landbouwers