Gedaan met laden. U bevindt zich op: Huisvesting van vleesvee

Huisvesting van vleesvee

Stallen behoren tot de belangrijkste investeringen van een vleesveehouder. De investeringskosten vormen een belangrijk aandeel van het totale kostenplaatje en de jaarlijkse werkingskosten worden in grote mate bepaald door de stallen en de stalinrichting. Ook het diercomfort (-welzijn), het milieu en de arbeidslast van de veehouder zelf worden in grote mate door de stal beïnvloed. Dergelijke investeringsbeslissingen moeten dan ook met de nodige zorg genomen worden én na uitgebreide informatie-inwinning. De publicatie brengt een deel van de beschikbare informatie samen. De volgende onderwerpen worden behandeld: de productiesystemen en de eigenschappen van runderen die de inrichting van de stal bepalen, het verband tussen stalomgeving en dierengezondheid, de oppervlaktenormen voor de verschillende dierencategorieën, de diverse staltypes, het klimaat, de voeder- en watervoorziening, het instrooien en uitmesten en de managementaspecten.
Publicatiedatum
December 2012
Publicatietype
Brochure
Thema's
Dieren
Reeks
Technische brochure 51