De monitor zoemt in op het stimuleren van de digitale geletterdheid en van de vaardigheden bij alle burgers of het minimaliseren van de digitale kloof. De indicatoren werden geselecteerd op basis van de Europese Digitale Agenda. Ze betreffen de toegang van huishoudens tot ICT en de bijhorende drempels; het ‘algemeen gebruik’ van internet in het algemeen of van mobiel internet; de ‘operationele vaardigheden’ om gebruik te maken van internet, en het effectieve gebruik van internet voor informatieverwerving, communicatie, inhoudscreatie, veiligheid, probleemoplossing en ontspanning. De digitale kloof werd onderzocht voor een aantal kenmerken. Voor huishoudens zijn dat het gezinstype (geen kinderen, kinderen; éénoudergezin) en het gezinsinkomen. Voor individuen zijn dat de leeftijd, het opleidingsniveau, het gezinsinkomen en het land van geboorte (België, buiten België, niet-EU).
Publicatiedatum
November 2015
Publicatietype
Rapport
Thema's
Algemeen beeld Vlaanderen