Het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) wordt hervormd. Verschillende onderdelen van het beleid wijzigen in 2014, zo ook de rechtstreekse steun en het plattelandsontwikkelingsbeleid. De studie maakt op basis van de wetgevende voorstellen van de Europese Commissie een inschatting van de mogelijke impact van de hervorming op de biologische landbouw in Vlaanderen. In eerste instantie wordt bekeken hoeveel Pijler I- en II-steun er in het huidige GLB naar de biolandbouwers gaat.
Publicatiedatum
November 2012
Publicatietype
Studie
Thema's
Biologische landbouw
Auteur(s)
Ellen Maertens, Goedele Vrints