Gedaan met laden. U bevindt zich op: Impactevaluatie ESF-oproep Outreach & Activering. Resultaten arbeidsmarktsituatie

Impactevaluatie ESF-oproep Outreach & Activering. Resultaten arbeidsmarktsituatie

Studie
oktober 2023
Departement Werk en Sociale Economie
De oproepen Outreach & Activering van Europa ondersteunen werkzoekenden en niet-beroepsactieve personen op hun traject naar arbeid. De oproepen richten zich op de begeleiding van mensen die zich ver van de arbeidsmarkt bevinden en vaak niet actief naar werk zoeken. Binnen Outreach & Activering kiezen de 84 projecten voor heel diverse projectinvullingen. Dit zowel qua doelgroep, finaliteit van de begeleiding als omvang van het project. In het rapport wordt gekeken naar de resultaten die behaald worden in de oproep op het vlak van de doorstroming naar de arbeidsmarkt. Daarbij is ook aandacht voor de verschillen tussen de projecten. Op basis van de resultaten worden enkele aanbevelingen geformuleerd voor toekomstige oproepen.
Publicatiedatum
Oktober 2023
Publicatietype
Studie
Thema's
Toegang tot de arbeidsmarkt
Auteur(s)
Tempera, Michel Albertijn