Vlaanderen wil in 2050 uitmunten als innovatieve kennissamenleving. Hiervoor werd in 2016 2,7% van het bbp in Onderzoek & Ontwikkeling geïnvesteerd. De aanwezige kennis en expertise dienen echter ook te leiden tot innovatieve output en de opschaling ervan. Innovatieve hoge groeibedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Het stimuleren van innovatieve hoge groeiondernemingen is volgens het RIO-Landenverslag 2016 van België een aandachtspunt. Snelgroeiende bedrijven zijn ook een belangrijk beleidsthema. De meeste jobs worden door een beperkt aantal snelgroeiende bedrijven gecreëerd. Innovatieve hoge groeibedrijven zijn bovendien cruciaal voor een levendige en dynamische economie. VARIO stelt in zijn advies een globale, integrale strategie voor om het aantal succesvolle innovatieve snelle groeiers in Vlaanderen te verhogen
Publicatiedatum
November 2018
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Innovatie , Ondernemen
Reeks
Advies nr. 4