Tussen Gent en Brugge is Infrabel sinds 1994 bezig met een uitbreiding van het aantal sporen. Dit heeft als gevolg dat er o.m. in het gebied de Assels brede stroken, aan beide kanten van de bestaande spoorwegberm, worden ingenomen door infrastructuur. De werken hebben een grote impact op dit gebied. In de studie (in opdracht van Infrabel) wordt onderzocht welke landschappelijke maatregelen gewenst zijn om de impact van de infrastructuurwerken te milderen.
Publicatiedatum
Mei 2013
Publicatietype
Rapport
Thema's
Inrichting van de open ruimte , Mobiliteit en openbare werken
Auteur(s)
Vlaamse Landmaatschappij