Gedaan met laden. U bevindt zich op: Inrichtingsplan Neerhoek-Ponthoek. Herstel van watergebonden terrestrische natuur in de Leiemeersen

Inrichtingsplan Neerhoek-Ponthoek. Herstel van watergebonden terrestrische natuur in de Leiemeersen

Rapport
augustus 2023
Vlaamse Landmaatschappij
In het kader van het project Seine-Schelde bouwt De Vlaamse waterweg nv de binnenvaartverbinding tussen het Seine-bekken en het Schelde-bekken uit. Dit is het zoge. Tegelijkertijd, met het luik binnenvaart, wordt de ecologische, toeristische en landschappelijke opwaardering van de Leievallei behandeld in het luik rivierherstel Leie.
Publicatiedatum
Augustus 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Natuur en milieu