Gedaan met laden. U bevindt zich op: Integraal plan Boven-Zeeschelde. Deelrapport 8. Sedimentbalans Zeeschelde, Rupel en Durme

Integraal plan Boven-Zeeschelde. Deelrapport 8. Sedimentbalans Zeeschelde, Rupel en Durme

Het rapport bevat de berekening van de sedimentbalans voor de Zeeschelde, Rupel en Durme over de periode 2001-2011. De sedimentbalans werd uitgerekend volgens de rekencellenmethodiek wat toelaat om sedimenttransporten over de randen van de rekencellen heen te berekenen. Er werd een onderscheid gemaakt tussen zand- en slibtransport, gebruik makend van de bodemsamenstelling per ecotopengroep, en de lithologische samenstelling van de fluviatiele sedimentaanvoer (opwaartse rand). De sedimentbalans houdt rekening met antropogene invloeden door volumeveranderingen ten gevolge van baggeren, storten, zandwinning, fluxen naar de havendokken en ontpolderingen te implementeren. Bovendien werd een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd om na te gaan hoe representatief de bekomen transportrichtingen voor het referentiescenario zijn..
Publicatiedatum
Juni 2017
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
W. Vandenbruwaene, Y. Levy, Y. Plancke, J. Vanlede, T. Verwaest, F. Mostaert
Reeks
WL rapporten 13_131_8