Gedaan met laden. U bevindt zich op: Interregionale financiële stromen in België. Monitor update 2000-2024

Interregionale financiële stromen in België. Monitor update 2000-2024

Studie
november 2021
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
In juli 2017 publiceerden prof. Dr. A. Decoster en Dr. W. Sas (KUL, Departement Economie) hun studie over de interregionale financiële stromen in België. Hun studie bevat een monitor die een jaarlijkse update toelaat. Deze derde update leert dat de uitgaande financiële stroom vanuit het Vlaamse Gewest naar de andere gewesten in 2020 €6,58 mld. bedroeg (in lopende prijzen volgens de bevolkingsijking en excl. ambtenarenlonen). Een daling ten opzichte van 2019 (€ -324 mln.) die voornamelijk verklaard wordt door de lagere fiscale en parafiscale inkomsten (€ -6,8 mld. wat overeenkomt met 1,5% van het bbp) van de federale overheid door de COVID-19 crisis.
Publicatiedatum
November 2021
Publicatietype
Studie
Thema's
Overheidsfinanciën